card

АЛСЫН ХАРАА

Үндэсний тэргүүлэгч төмөр замын байгууллага, эдийн засгийн тулгуур байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Ногоон хөгжлийг тээвэрлэнэ. 

Үнэт зүйлс

Стратеги зорилт

  • “Зүүнбаян төмөр зам” ХХК-ийн засаглалын бие даасан, хараат бус байдлыг дээшлүүлэх,
    эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох
  • Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах
  • Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцээр тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх
  • Компанийн санхүү, эдийн засгийн нөөц боломжийг бүрдүүлэх, баталгаажуулах
  • Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ