card
Image

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн тухай

Image

ХУРААН АВСАН ХАХУУЛИЙН МӨНГӨ БОЛОХ 639,244,450 ТӨГРӨГИЙГ УЛСЫН ОРЛОГО БОЛГОВ

Image

АВЛИГЫН ХЭЛБЭРҮҮД

Image

110 УТАС

Image

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХЭРХЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ВЭ?

Image

УЛС ОРНУУД АВЛИГАТАЙ ХИЙХ ТЭМЦЭЛДЭЭ ХҮЧ НЭМСЭЭР БАЙНА

Image

Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ: Аавын захиас

Image

Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ: "Тангараг"