card
Image

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 66.7 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй байна

Image

"АТГ-Т ХАНДСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 82% НЬ ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ"

Image

ХАСХОМ МЭДҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 5 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

Image

АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТАД 78 АЛБАН ТУШААЛТНЫГ ХАМРУУЛАВ

Image

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн тухай