card

Мэдээ мэдээлэл

Танилцуулга

 “Зүүнбаян  төмөр зам” ХХК нь Засгийн газрын 117-р тогтоолоор 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр байгуулагдаж, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416,1 км төмөр замын суурь бүтэц барих, төмөр замын суурь бүтэц эзэмших, ашиглах, төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаанд оролцож, ашиг олох зорилгоор үндсэн үйл ажиллагаа явуулж байна.